Kaikilla on osansa ruokahävikin vähentämisessä

Vuotuinen Hävikkiviikko kannustaa löytämään keinoja ruokahävikin vähentämiseen niin kotona, ruokakaupoissa kuin ravintoloissa.

Omenakuva

Ruokahävikki on syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa joka oltaisiin voitu välttää paremmalla suunnittelulla, valmistuksella tai säilytyksellä. Ruokahävikki onkin koko elintarvikeketjun yhteinen haaste, sillä ruokahävikki kuormittaa turhaan ympäristöä sekä aiheuttaa kustannuksia. Eniten hävikkiä syntyy kotitalouksissa kun taas ravitsemuspalveluiden osuus koko elintarvikeketjun ruokahävikistä on vajaa 20 %, mikä on noin 78 miljoonaa kiloa vuodessa. (Luonnonvarakeskus) 

Ravintoloissa linjastossa tai linjastoa varten valmistettu ruoka päätyy useimmiten hävikiksi ja tätä hävikkiä kutsutaan nimellä tarjoiluhävikki. Tämän lisäksi ruokailijoilla ja ruoan valmistajilla keittiössä on myös osansa hävikin synnyssä. Ruokailijalla on vastuu ottaa lautaselleen vain sen verran kuin jaksaa syödä ja keittiössä taas raaka-aineita on käytettävä suunnitelmallisesti ja tilattava tarpeen mukaan. Käytännössä oikean kokoiselle tilaus- tai valmistusmäärälle haasteita asettaa aina se, että ruokailijamäärät vaihtelevat. Ruokahävikillä on kuitenkin paljon vaikutusta myös ravintolan kannattavuuteen. Luonnonvarakeskuksen mukaan ravitsemuspalveluissa ruokahävikin taloudelliset vaikutukset ovatkin merkittävät erityisesti julkishallinnon ravitsemispalveluissa kuten kouluissa, joissa ruokaa valmistetaan ja kulutetaan paljon.

Yhtenä keinona tarjoiluhävikin vähentämiseen voisi olla tarjoiluastioiden pienentäminen linjastossa. Lisäksi pienemmälle lautaselle ruokailijan ei tule kasattua aivan niin isoa annosta. Myös selkeä viestintä niin henkilökunnan kesken kuin asiakkaille hävikin pienentämisen tärkeydestä voi olla yllättävän tärkeässä osassa. Moni kiinnittäisi varmasti mielellään enemmän huomiota aiheuttamaansa ruokahävikkiin, mutta kaipaa tästä muistutusta esimerkiksi keittiössä tai ruokalinjaston yhteydessä - harva meistä kuitenkaan haluaa heittää syömäkelpoista ruokaa roskiin. Hävikin seurantaan ravintoloissa on myös kehitetty useampia palveluja kuten: Biovaaka-, Hävikkimestari– tai Hukka AI.

Hävikin hallintaan vaikuttavat myös tuotteet. Myllyn Paras Food Service tarjoaa kattavan valikoiman makeita ja suolaisia sulatusvalmiita tuotteita, joilla voi reagoida helpommin yllättäviin myyntipiikkeihin ja toisaalta ottaa tuotteita esille vain tarvittavan määrän.

Myllyn Paras Food Service

Myllyn Paras Food Service

Blogin suosituimmat

Tilaa päivitykset sähköpostiisi